Údlice - socha sv. Barbory

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato krásná barokní socha sv. Barbory byla vytvořena pro mě neznámým autorem v roce 1742, a následně vztyčena na tomto místě. V roce 1925 se socha dočkala své obnovy. Následně ale přišla 2. světová války a po ní odsun německého obyvatelstva. Díky tomu v průběhu 2. poloviny 20. století nebyla dostatečně udržována a postupně chátrala. To mělo za následek, že na počátku 21. století jí chyběla jedna ruka a socha byla sešlá. Naštěstí však proběhlo v letech 2015 – 2016 restaurování této sochy restaurátorem Janem Brabcem.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/socha-sv-barbory-13707646

Dojmy: Krásná barokní socha, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

a

Fotografie

×