Úhošťany - Úhošťanská lípa

Informace

Navštíveno: 31. 9. 2021

Historie: Tento památný strom je dominantou zdejší návsi. Jedná se o lípu srdčitou (Tilia cordata), která měla dle měření z roku 2009 vysoký 13 m a obvod kmene má 356 cm. Stáří této lípy je pak odhadováno na 300 let.

Zdroj: https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/odps/pstromy/index.php?ODPS_TREE=8858&SO_MOST=102058

Dojmy: Krásný chráněný strom, který je jednou z dominant této návsi.

Mapa

a

Fotografie

×