Údlice - kostel povýšení sv. Kříže

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Kostel Povýšení svatého Kříže je římskokatolický kostel zasvěcený Povýšení svatého Kříže v Údlicích. Pozdně románský kostel vznikl koncem první třetiny 13. století. Během 14. století byla přistavěna věž a kostel byl opevněn mimo jiné hradbou a vodním příkopem, který je doložen na mapě z roku 1723 a otisku mapy stabilního katastru z roku 1843. V roce 1450 došlo v Údlicích k vojenské potyčce, během které byl opevněný kostel dobyt žateckým a lounským vojskem a bylo tu zajato sedmnáct jezdců Mikuláše z Lobkovic. Dle památkového katalogu byla současná věž roku 1579 zvýšena. V 17. století prošel za Jana Adama Hrzána z Harasova raně barokní úpravou, během které byla prodloužena chrámová loď a na jižní straně přistavěna kaple. Poslední úpravy v klasicistním stylu proběhly v 19. století, kdy bylo zjednodušeno západní průčelí, opraven krov a loď byla zakryta plochým stropem. V roce 1857 byla věž kostela poškozena požárem a následně neogoticky obnoven. Díky tomu získal kostel svůj vzhled, který se zachoval do současnosti. Hlavní raně barokní oltář pochází z roku 1677 a pískovcová křtitelnice z roku 1725. Cenná je gotická socha Madony z období kolem roku 1410.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Pov%C3%BD%C5%A1en%C3%AD_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe_(%C3%9Adlice)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-povyseni-sv-krize-788019

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-povyseni-sv-krize-udlice/

Dojmy: Krásný kostel, kde je i zvenčí vidět románská část kostela.

Mapa

a

Fotografie

×