Škrle - zámek Škrle

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Ves Škrle patřila od 13. století k majetku cisterciáckého kláštera v Oseku. Na místě zámku stávala původně tvrz. Není známo, kdy přesně vznikla. Osecký klášter byl v roce 1580 dočasně zrušen, a jeho majetek přešel pod správu Pražského arcibiskupství. V době stavovského povstání se ves dostala do šlechtických rukou. V letech 1620–1621 ji vlastnil Bohuslav z Michalovic. První písemná zmínka o tvrzi je z roku 1621, kdy byla Bohuslavovi zkonfiskována za účast na stavovském povstání, a vrácena klášteru. Podle berní ruly z roku 1654 patřily ke klášternímu statku ve Škrli vesnice Zálezly, Vysočany, Lažany, Hošnice, Bylany a Vtelno. Tvrz zanikla během třicetileté války a v roce 1730 (podle Zdeny Binterové až v polovině osmnáctého století) byl na jejím místě vybudován oseckým opatem Březinou barokní zámeček, zamýšlený jako letní opatská rezidence. Stavbu realizoval stavitel Jakub Schwarz z Ústí nad Labem. V roce 1841, za opata Salesia Krügnera došlo k rozšíření zámku při respektování původního barokního slohu stavby. V roce 1850 se Škrle stala samostatnou obcí. V roce 1875 obec od kláštera zámek odkoupila a zřídila v něm školu, která byla zrušena ve dvacátých letech dvacátého století. Později zámek až do roku 1960 využíval místní národní výbor, který v něm zřídil kanceláře a byty. V roce 1963 bylo v obci zřízeno myslivecké sdružení, které využívalo zámek, o něž se jako o kulturní dům staralo. Někdy v průběhu 2. poloviny 20. století sídlilo v zámečku také pohostinství. Zámek ve druhé polovině dvacátého století chátral, ale v osmdesátých letech byly opraveny interiéry. Oprava fasád a oken proběhla až v roce 1999.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/zamek-13293506

Zdroj: https://www.hrady.cz/zamek-skrle-chomutov/texty?tid=12738&pos=2000

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0krle_(z%C3%A1mek)

Dojmy: Krásný barokní zámeček stojící na místě původní tvrze.

Mapa

a

Fotografie

×