Široké Třebčice - dům čp. 42

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna ve zdejším typickém lidovém slohu někdy v době kolem roku 1800. Dům byl vystavěn jako patrová stavba, kde přízemí je zděné a na něj navazuje hrázděné patro kryté polovalbovou střechou a hrázděným štítem. V této podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti a je tak krásnou ukázkou zdejší původní zástavby.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-13678273

Dojmy: Malebná vesnická usedlost, která je příkladem zdejší původní zástavby.

Mapa

a

Fotografie

×