Stranná - kostel Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Původně na tomto místě byl vystavěn gotický kostel, který byl poprvé zmiňován v roce 1361 jako kostel farní. V roce 1544 byl pro tento kostel ulit zvon, který pocházel neznámo od kud a od koho. V roce 1590 byl pro tento kostel ulit největší zvon na náklady Linharta ze Štampachu a tento zvon ulil Hans Wieldt z Jáchymova. Poslední zvon byl ulit roku 1614 v Jáchymově a nesl jméno Jana Jindřicha ze Štampachu. Bohužel původní kostel byl v roce 1820 silně poškozen spolu s dalšími domy sesuvem půdy. Díky tomu byl původní kostel zbořen a v roce 1842 byl postaven na jeho místě současný empírový kostel podle plánů pro mě neznámého autora. V roce 1859 zde byly vytvořeny nové varhany. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal být tento kostel udržován a postupně chátral. Během této doby byly dva zvony přesunuty do Chomutova. Svého rekonstruování se tento kostel dočkal na počátku 21. století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice_(Strann%C3%A1)

Dojmy: Krásný kostel, který je novostavbou oproti původnímu.

Mapa

a

Fotografie

×