Sušany - dům čp. 15

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla postavena ve zdejším lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako přízemní zděná stavba, která je krytá sedlovou střechou, na kterou navazuje vjezdová brána, která se napojuje na sousední usedlost. V této podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti, jen v době mé návštěvy byla v poněkud sešlém stavu.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×