Radenov - dům čp. 9

Informace

Navštíveno: 11. 9. 2021

Historie: Tato malebná usedlost byla postavena ve zdejším typickém Krušnohorském lidovém slohu někdy v průběhu 2. poloviny 19. století. Dům byl postaven jako patrová stavba, kde přízemí je zděné a na něj navazuje hrázděné patro, které původně bylo kryté z části bedněním a završené sedlovou střechou. V průběhu 1. desetiletí 21. století byla stavba upravena a bednění bylo nahrazeno kanadskou šindelí, která pokryla celé patro a zakryla tak hrázdění.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/dum-13292738

Dojmy: Malebná usedlost, která ukazuje zdejší původní zástavbu.

Mapa

a

Fotografie

×