Mašťov - smírčí kříž 0213

Informace

Navštíveno: 14. 9. 2021

Historie: Tento smírčí kříž byl vytvořen pro mě neznámým autorem neznámo kdy a proč. Dle pověsti byl vytvořen buď po husitských válkách, či po třicetileté válce, jelikož během těchto dob bylo městečko vypleněno. Ať je to pravda či nikoliv, tak smírčí kříž má na výšku 79 cm, šířku 77 cm a tloušťku 33 cm.

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/CR/Chomutov/Mastov.html

Dojmy: Jednoduchý kamenný kříž, o kterém jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

a

Fotografie

×