Miřetice u Klášterce nad Ohří - Jírovec v Miřeticích

Informace

Navštíveno: 20. 9. 2021

Historie: Jírovec v Miřeticích je památný strom jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) v Miřeticích u Klášterce nad Ohří, části města Klášterec nad Ohří v okrese Chomutov v Ústeckém kraji. Solitérní strom roste nad levým břehem Ohře u křižovatky ulic Přívozní a Žižkovy v jižní části města. Koruna stromu mohutného stromu sahá do výšky 16 m, obvod kmene měří 408 cm (měření 2009). V roce 2009 bylo odhadováno stáří stromu na 150 let. Kaštan je chráněn od roku 1983 jako dendrologicky cenný taxon a strom s významným vzrůstem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADrovec_v_Mi%C5%99etic%C3%ADch

Dojmy: Malebný mohutný strom, který se nachází v historickém centru původní vsi.

Mapa

a

Fotografie

×