Mezihoří - dům eč. 4

Informace

Navštíveno: 11. 9. 2021

Historie: Toto stavení, ačkoliv to tak na první pohled nevypadá byla původně krásná ukázka zdejší původní zástavby. Dům byl totiž vystavěn ve zdejším krušnohorském lidovém slohu někdy v době kolem poloviny 19. století. Dům byl postaven jako patrová stavba, kdy přízemí bylo zděné z lomového kamene, na které navazovalo hrázděné patro kryté sedlovou střechou. Patro spolu se štíty pak bylo kryté šindelem. Bohužel toto stavení v průběhu 2. desetiletí 21. století vyhořelo, a bylo následně obnoveno do své současné podoby, jako přízemní zděná stavba. Takže z původní stavby se tak zachovalo pouze obvodové zdivo s původními okenními výklenky.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/dum-13292001

Dojmy: Dříve malebná usedlost, ze které se zachovalo alespoň něco.

Mapa

a

Fotografie

×