Mašťov - dům čp. 95

Informace

Navštíveno: 14. 9. 2021

Historie: Tento měšťanský dům byl postaven v lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako patrová stavba krytá sedlovou střechou, kde přízemí je zděné a patro může být hrázděné či zděné. Svou původní podobu si pak tato usedlost zachovala do současnosti.

Dojmy: Malebná usedlost, o které jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

a

Fotografie

×