Čejkovice - dům čp. 20

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna ve zdejším typickém lidovém slohu někdy v průběhu 1. poloviny 19. století. Dům byl postaven jako patrová stavba, kde přízemí je zděné z lomového kamene a na něj navazuje hrázděné patro kryté sedlovou střechou. V zadní části navazuje na stavbu patrová stavba sušárny chmele a na ní navazuje patrové hospodářské stavení, které má také zděné přízemí a hrázděné patro. Právě v této původní podobě se tato usedlost zachovala do současnosti.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-13416679

Dojmy: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-13416679

Mapa

a

Fotografie

×