Libědice - dům čp. 143

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna ve zdejším typickém lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako přízemní zděná stavba krytá polovalbovou střechou a hrázděným štítem. V této podobě se pak tato usedlost zachovala více méně do současnosti.

Dojmy: Krásná usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×