Kryštofovy Hamry - vodní nádrž Přísečnice

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Vodní nádrž Přísečnice je přehradní nádrž v okrese Chomutov, v nadmořské výšce 732,8 metrů, na náhorní planině středních Krušných hor. Má plochu 362 hektarů, průměrná hloubka je okolo 50 metrů. Nejvyšší hloubka je 57,6 metrů. Přehradu napájí Přísečnický potok a přívodní štolou vedený potok Černá voda. Odtok z přehrady pokračuje na německé území a vlévá se do říčky Zschopau. Úvahy o vybudování vodní nádrže se objevily na začátku šedesátých let dvacátého století. Důvodem byl průmyslový charakter podkrušnohorské oblasti a malé množství srážek v jižní části chomutovského okresu. Nedostatek vody opakovaně vedl k omezování odběrů velkoodběrateli i obyvateli měst. Usnesení o zajištění dodávek pitné vody bylo v roce 1961 projednáno krajským národním výborem Severočeského kraje a ministerstvem zemědělství a od roku 1963 se se stavbou přehrady pevně počítalo. V zaplavené oblasti stálo staré krušnohorské hornické město Přísečnice, které bylo v letech 1973 až 1974 zbouráno. Kvůli zřízení 1. ochranného pásma musely být zbourány i obce Dolina, Kotlina a Rusová. Stavba 50 metrů vysoké sypané hráze začala v letech 1969 až 1970 a přehrada byla napuštěna v roce 1976. Projekt přehrady vypracoval Hydroprojekt Praha. Provozovatelem je podnik Povodí Ohře v Chomutově.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_P%C5%99%C3%ADse%C4%8Dnice

Zdroj fotografií: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:P%C5%99%C3%ADse%C4%8Dnice_Reservoir

Dojmy: Rozsáhlá přehrada, kterou jsem bohužel nenafotil, jelikož zde nebylo pro příliv turistů kde zaparkovat.

Mapa

a

Fotografie

×