Kryštofovy Hamry - dům eč. 7

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Tato vesnická lidová usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla vystavěna jako patrová usedlost ve zdejším typickém Krušnohorském lidovém slohu. Usedlost má zděné přízemí, na které navazuje hrázděné patro kryté sedlovou střechou a bedněnými štíty. Zajímavostí je také zachovaná stříška s kladkou, která sloužila k tahání předmětů na půdu stavení. Dodnes si tato usedlost zachovala svůj původní vzhled, a je tak krásnou ukázkou toho, jak vypadala zdejší zástavba.

Dojmy: Krásné stavení, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×