Kalek - dům eč. 25

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna ve zdejším typickém lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl vystavěn jako přízemní stavba, která je krytá sedlovou střechou a štíty krytým šindelem. V této podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti.

Dojmy: Zajímavá lidová usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×