Kadaňská Jeseň - sloup se sochou Panny Marie

Informace

Navštíveno: 31. 9. 2021

Historie: Tento barokní sloup se sochou Panny Marie byl vytvořen pro mě neznámým autorem někdy po roce 1700. Sloup však byl pravděpodobně vytvořen poněkud nekvalitně, jelikož jak dokládá nápis na podstavci, tak se v roce 1717 na náklady Kryštofa Arnošta Trägera dočkal svého restaurování. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal být sloup udržován a postupně chátral. Nakonec se však dočkal své obnovy, která proběhla mezi lety 2017 – 2018 a provedl ji restaurátor Václav Mašek.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/sloup-se-sochou-panny-marie-13712987

Dojmy: Krásný barokní sloup, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×