Jirkov - dům čp. 63

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Tento měšťanský dům byl vystavěn nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Je možné že se ve zdech tohoto domu nachází možná i barokní, či středověké zdivo, ale ruku do ohně za to nedám. Současná klasicistní podoba domu pochází z 19. Či z počátku 20. století. Jak pak dokládá nápis, tak se zde někdy v této době nacházela opravna obuvi Franze Schaffera.

Dojmy: Zajímavý měšťanský dům, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×