Jindřišská - dům čp. 14

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla postavena ve zdejším lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako patrové stavení, kde přízemí je zděné a na něj navazuje hrázděné patro kryté sedlovou střechou. V průběhu 2. poloviny 20. století prodělalo toto stavení úpravy, které dali tomuto stavení jeho současný vzhled.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×