Hora Svatého Šebestiána - dům čp. 12

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Tato usedlost byla vystavěna v typickém zdejším lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla postavena jako přízemní zděná stavba z lomového kamene, která je krytá polovalbovou střechou. Dodnes si tato usedlost zachovala svůj původní vzhled, a je tak krásnou ukázkou zdejší původní zástavby.

Dojmy: Zajímavé stavení, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×