Hořenec - Krucifix

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tento krásný litinový kříž byl vytvořen pro mě neznámým autorem pravděpodobně v 19. století či na počátku 20. století. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento kříž být udržován a postupně chátral. Nakonec se však dočkal své obnovy, která proběhla alespoň částečně v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století, kdy získal svůj nový vrcholový litinový kříž.

Dojmy: Jednoduchý litinový kříž, o kterém jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

a

Fotografie

×