Hořenec - dům čp. 4

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna ve zdejším typickém lidovém pravděpodobně barokním slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako patrová zděná stavba se zdobeným štítem a sedlovou střechou. V roce 1910 prodělal dům přestavbu, jak dokládá letopočet na štítu domu. Dodnes si tento dům zachoval svůj původní vzhled a je tak krásnou ukázkou zdejší původní zástavby.

Dojmy: Krásná stavba, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

a

Fotografie

×