Hošnice - dům čp. 2

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla postavena ve zdejším lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako přízemní zděná stavba z lomového kamene krytá polovalbovou střechou. Původně byla součástí této usedlosti i budova čp. 29, ale někdy v průběhu 2. poloviny 20. století se tato dvě stavení od sebe rozdělili.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×