Dobřenec - dům čp. 23

Informace

Navštíveno: 14. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla postavena ve zdejším lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843 a může být i starší. Dům byl postaven jako patrová stavba, kde přízemí je zděné a na něj navazuje hrázděné patro kryté polovalbovou střechou v bednění. V této podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×