Černýš - smírčí kříž 0307

Informace

Navštíveno: 20. 9. 2021

Historie: Tento smírčí kříž byl vytvořen pro mě neznámým autorem z neznámého důvodu a kdy. Dle lidové slovesnosti je tomuto kříži přezdíváno švédský kříž, ale jestli nějak souvisí se třicetiletou válkou či je to jen pozdější pověst, kterých je po okolí mnoho bohužel nevím. Smírčí kříž byl v roce 1995 restaurován, jak dokládá letopočet na noze kříže. Kříž má na výšku 138 cm, šířku 89 cm a tloušťku 24 cm.

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/CR/Chomutov/Cernys.html

Dojmy: Krásný smírčí kříž, o kterém jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

a

Fotografie

×