Chbany - sloup se sochou Panny Marie

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tento krásný barokní sloup zakončený sochou Panny Marie a s reliéfem sv. Františka byl vytvořen Černovickou kamenickou dílnou roku 1715. Sloup byl vytvořen na náklady Františka Metznera. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento sloup být udržován a postupně chátral. To vyvrcholilo na počátku 21. století, kdy vrcholový sloup puknul a vrcholová socha spadla na zem. V roce 2004 byla socha se sloupem odvezena do ateliéru akademického sochaře Bernáška v Klášterci nad Ohří, kde byl sloup restaurován. Na své původní místo se tento sloup následně vrátil v roce 2008.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/sloup-se-sochou-panny-marie-13421561

Dojmy: Krásný barokní sloup, který vévodí původní historické návsi.

Mapa

a

Fotografie

×