Chomutov - krucifix

Informace

Navštíveno: 31. 3. 2021

Historie: Tento kamenný podstavec je pozůstatek nějakého pravděpodobně litinového kříže, který byl pravděpodobně vytvořen někdy v průběhu 19. století někde ve zdejším okolí. Kříž se v průběhu 2. poloviny 20. století pravděpodobně ztratil, a tak byl alespoň zachráněn podstavec, který byl přesunut na své současné místo do skanzenu Stará Ves.

Dojmy: Jednoduchý kamenný podstavec, který byl součástí nějakého krucifixu.

Mapa

a

Fotografie

×