Chomutov - hrob Antona Gnirse

Informace

Navštíveno: 21. 6. 2021

Historie: Anton Gnirs se narodil v Žatci dne 18. ledna 1873 v rodině ředitele Severozápadočeské uhelné akciové společnosti v Chomutově, Antona Gnirse a jeho choti Mathilde rozené Schwarzbach. Rodina se posléze odstěhovala do Chomutova, kde Anton vystudoval gymnázium. Maturoval v roce 1893 a pokračoval ve studiu germanistiky, zeměpisu a dějepisu na německé Karlo-Ferdinandově universitě v Praze. Později se specializoval na dějiny umění, klasické dějiny a archeologii. V roce 1899 složil zkoušku učitelské způsobilosti a učil jako suplent na Vyšší reálce na Vyšší průmyslové škole v Plzni. V září 1899 se stal prozatímním profesorem na Vojenské námořní reálce v Pule. O rok později byl jmenován profesorem řádným. V roce 1902 byl jmenován konzervátorem Centrální komise pro umění a památkovou péči pro korunní zemi Istrie. V roce 1903 byl promován doktorem filosofie na Karlo-Ferdinandově universitě v Praze. Poté podnikl studijní cestu po Itálii, Řecku a Malé Asii. Od roku 1904 vedl archeologické výzkumy v Pule a Brijuni. V roce 1907 se stal profesorem státní reálky v Pule a o rok později jejím ředitelem. Dne 15. června 1909 mu byla udělena stálá vědecká dovolená, aby se mohl plně věnovat archeologickým výzkumům. Po vypuknutí první světové války se věnoval především záchranným výzkumům. Po skončení války pracoval do roku 1919 v komisi pro příměří. V roce 1917 se oženil s Margaretou Stein z Chomutova, dcerou Hugona Steina z Anna-Hofu u Chomutova. V roce 1919 se vrátil do Chomutova, kde zprvu nenašel uplatnění. Od 1. září 1919 se stal profesorem němčiny, dějepisu a zeměpisu na Státní reálce v Lokti. V tomto městě se věnoval i širší kulturní činnosti: v roce 1921 založil obecní knihovnu v Lokti, v roce 1923 byl jmenován ředitelem městského muzea a městského archivu, kde působil už od roku 1920. V roce 1925 se stal státním konzervátorem a obdržel stálou dovolenou, aby se mohl věnovat vědecké práci. V letech 1927–1928 byl povolán, aby vedl výzkum římských památek na jižní Moravě, jednalo se především o lokalitu Hradisko (Burgstall) u obce Mušov, kde byly nalezeny zbytky římského tábora z 2. století n. l. a na Slovensku (Stupava). Do roku 1933 vedl výzkum prehistorických lokalit v západních Čechách. V letech 1930–1933 vedl archeologické práce na chebském hradě. Zemřel 10. prosince 1933 v Lokti. Je pohřben v Chomutově v hrobce rodiny Steinů, v roce 1935 byl na jeho hrobě vztyčen bohatě zdobený náhrobek, jehož autorem je sochař Willy Russ z Krásna.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton_Gnirs

Dojmy: Krásný bohatě zdobený náhrobek, který označuje hrob této význačné osobnosti.

Mapa

a

Fotografie

×