Černovice - dům čp. 5

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Tato malebná barokní usedlost byla vystavěna pravděpodobně v době kolem roku 1800. Dle autora naučné tabule však tento dům uvádí již do poloviny 18. století. Kde je však pravda, netuším, ale co je jisté je to, že stavba byla postavena jako patrové zděné stavení kryté polovalbovou střechou. V zadní části této usedlosti se pak nachází z části hrázděná buď hospodářská stavba, či výměnek. V této podobě se pak usedlost zachovala do současnosti, jen v době mé návštěvy byla poněkud sešlá.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/dum-8140235

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Jednoduchý zděná usedlost, ukazující původní zdejší zástavbu.

Mapa

a

Fotografie

×