Čejkovice - dům čp. 22

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato vesnická lidová usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako přízemní zděná stavba, krytá sedlovou střechou s mansardami a vikýřem. V této podobě se pak tato stavba zachovala o současnosti, a je tak krásnou ukázkou zdejší původní zástavby.

Dojmy: Krásná usedlost, o které jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

a

Fotografie

×