Blahuňov - krucifix

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Tento kamenný pravděpodobně barokní kříž byl vytvořen v dnes již zaniklé obci Brany pro mě neznámým autorem v roce 1800, jak dokládá letopočet na podstavci. Obec Brany musela ale ustoupit v 2. polovině 20. století hnědouhelné těžbě, a tak byla spolu se zámkem bez milosti zbořena. Tomuto kříži se podařilo zachránit a byl z této obce přenesen v 2. polovině 20. století do Bahuňova na své současné místo.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Blahu%C5%88ov

Dojmy: Krucifix, o kterém jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

a

Fotografie

×