Březno - dům čp. 76

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako patrová stavba, kde přízemí je zděné z lomového kamene a na něj navazuje hrázděné patro kryté sedlovou střechou. V této podobě se tato usedlost zachovala do současnosti, a je tak krásnou ukázkou zdejší původní zástavby.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

a

Fotografie

×