Blahuňov - dům čp. 16

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna někdy v průběhu 1. poloviny 19. století. Zajímavostí je že údajně dle místní kroniky se v této stavbě nachází zbytky zdiva z doby kolem roku 1400. Usedlost byla vystavěna v typickém zdejším lidovém slohu jako patrová stavba, kde přízemí je zděné a na něj navazuje hrázděné patro kryté sedlovou střechou a bedněnými štíty. V této malebné podobě se tato usedlost zachovala do současnosti, a je tak krásným příkladem zdejší původní zástavby.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/dum-20784451

Dojmy: Malebná vesnická lidová usedlost.

Mapa

a

Fotografie

×