Blatno - dům čp. 11

Informace

Navštíveno: 11. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna ve zdejším typickém Krušnohorském lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako patrové stavení, kde přízemí je zděné z lomového kamene a na něj navazuje hrázděné patro, které je z části kryté bedněním a zastřešené sedlovou střechou. K tomuto stavení byla následně přistavěna drobná zděná hospodářská stavba.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×