Teplá - klášterní Škola

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Zdejší klášterní škola byla založena opatem Janem Myšínem a postavena v letech 1572 – 1574 v renesančním slohu. Díky tomu je to nejstarší zachovaná budova v tomto městě. Bohužel tuto budovu školy zachvátil v roce 1794 velký požár, který ji značně poškodil. Následně nechal tuto budovu opat Karel Kašpar Reitenberg klasicistně obnovit. Tato obnova pak byla dokončena v roce 1819. V průběhu 2. poloviny 20. století se z této budovy stalo sídlo městského úřadu a poněkud sešla. Díky tomu byla tato budova restaurována v letech 2000 -2002 restaurátorem Petrem Siegelem, čímž získala budova svou původní klasicistní podobu.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/skola-18289870

Zdroj: https://www.tepla.cz/tepla-2/infocentrum/podrobna-historie-mesta/pamatky-mesta/

Dojmy: Krásná budova, která je jednou z dominant náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×