Teplá - smírčí kříž 0119

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Tento smírčí kříž byl vytvořen neznámo kým, kdy a proč. Dokonce se k tomuto kříži nezachovala žádná pověst, která by uváděla proč tu stojí. Celý kříž je pojat jako křížový kámen, na kterém je reliéf řeckého kříže, ve kterém je vytesaný malý kříž. Ze zadní části kamene jsou pak stopy po textu a dataci, která je dle památkového katalogu rok 1515. Samotná velikost kříže je pak na výšku 43 cm, šířku 40 cm a tloušťku 21 cm.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/smirci-kriz-15266311

Dojmy: Zajímavý smírčí kříž, který stojí poblíž školy.

Mapa

a

Fotografie

×