Teplá - dům čp. 122

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Tento dům byl vystavěn pro mě neznámo kdy, jako součást historické zástavby tohoto města. Pravděpodobně tento dům vyhořel během velkého požáru v roce 1794, následně byl pak obnoven do současné podoby na konci 18. století či na počátku 19. století. Jedná se o přízemní zděné stavení pravděpodobně z lomového kamene, které je kryté sedlovou střechou. Dodnes si toto stavení pak zachovalo svůj původní vzhled, a tak je krásným příkladem zdejší zástavby.

Dojmy: Bohužel jsem nenašel o tomto domě téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×