Stanoviště

Informace

Navštíveno: 11. 12. 2019

Historie: Stanoviště (německy Stanowitz) je malá vesnice nacházející se asi 2 km jihovýchodně od Mariánských lázní. Tato vesnice byla založena slovanským Lužanským osídlením a vlastnil ji vladyka Hroznata, který ji předa klášteru v Teplé, který založil. První písemná zmínka o této vsi pochází ze dne 23. května 1273, kdy papež potvrdil tuto vesnici jako majetek kláštera v Teplé. Vesnice byla založena jako okrouhlice a svůj vzhled si zachovala v podstatě do současnosti. V roce 1530 se tato vesnice stala majetkem Jana Pluha z Rabštejna a na Bečově, který ji držel až do roku 1549. Následně tuto vesnici získal v roce 1556 rod Šliků. Následně se tato vesnice opět stala majetkem kláštera v Teplé. Klášter vlastnil pak tuto ves až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století, kde se tato vesnice stala součástí obce Úšovice, kam spadala až do roku 1950, kdy se stala součástí města Mariánské Lázně, kam spadala až do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 39 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanovi%C5%A1t%C4%9B_(Mari%C3%A1nsk%C3%A9_L%C3%A1zn%C4%9B)

Zdroj: https://www.hamelika.cz/?cz_stanoviste,416

Dojmy: Maličká vesnička, kde je řada zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_9270
IMG_9264
IMG_9252
IMG_9258
IMG_9278
IMG_9284