Služetín

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Služetín (německy Lusading) je malá vesnice nacházející se asi 4,5 km na západ od Teplé. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1273, kdy byla majetkem Tepelského kláštera, kterému pravděpodobně patřila až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století. V době kolem poloviny 19. století zde žilo celkem 177 obyvatel a po zrušení patrimoniální správy se tato vesnice stala samostatnou obcí. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války a dosídlení obyvatel z vnitrozemí počet obyvatel klesl na hodnotu 52. Díky tomu se v roce 1961 stala tato vesnice součástí obce Poutnov a následně v roce 1975 součástí města Teplé, kam patří do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 69 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Slu%C5%BEet%C3%ADn_(Tepl%C3%A1)

Dojmy: Maličká vesnička, kde se nachází jedna zřícenina pomníku.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5940