Skalka u Hazlova - PP Goethova skalka

Informace

Navštíveno: 1. 11. 2015

Historie: Goethova skalka je přírodní památka která byla vyhlášen dne 6. října 1972 a má rozlohu celkem 2,57 ha. Důvodem ochrany je bizarní křemencová skalka, která je tvořena skalním útvarem 400 m dlouhým a 10 m širokým. Tento hřeben je pak tvořen dvojslídnou smrčinskou žulou. Ze skalnatého hřbetu vystupuje nad okolní povrch vypreparovaná křemenná žíla českého křemenného valu. Křemenná žíla se vlivem mrazového zvětrávání rozpadla na mnoho bizarních skalek. V okolí mrazových srubů doplňují na svazích balvany, skalní věže i viklany. Od 19. století se pak tato lokalita stala hojně navštěvovaná turisty, jež ji navštěvují dodnes. Do roku 1946 se zde těžil kámen a štěrk v malých lomech. Největší lom, ležící mimo území chráněné památky, byl v provozu až do 60. let 20. století. Ostrůvky borového lesa na křemenném hřbetu mají přirozený ráz. Borovici doplňují v podrostu kyselomilné rostliny, lišejníky a mechy. Z význačných druhů zde roste dutohlávka lesní (Cladonia arbuscula), pukléřka islandská (Cetraria islandica) a dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scaparium). Lokalita se nachází přibližně 3 km severozápadně od obce Hazlov, na pravé straně silnice Hazlov – Aš pod Goethovo vrchem (670 m n. m.). Přírodní památka je situována při okraji lesa v oblasti přírodního parku Halštrov. V oblasti, přibližně 550 m od okraje přírodní památky, se nachází také pamětní deska připomínající pobyt německého básníka Johanna Wolfganga von Goethe.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Goethova_skalka

Dojmy: Velký kamenný val, který jisto jistě stojí za návštěvu.

Mapa

a

Fotografie

×