Palič - zámek Palič

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1292, kdy zdejší léno propůjčil lantkrabě Gebhard z Leuchtenberku Chebským johanitům. Někdy v následujícím období vznikla v této vsi tvrz, která je poprvé zmiňována v roce 1379, kdy ji Leuchtenberkové propůjčili jako léno Heřmanu Häckelovi, který ji v roce 1391 prodal Chebským měšťanům Frankengrünerům a Meinlům. Již v roce 1395 je pak jako majitel zdejšího léna uváděn Valdsaský klášter. Bohužel v roce 1469 byla tato vesnice s tvrzí vypálena křižáky, kteří bojovali pod vedením Bedřicha ze Šumburka. Dalšími známými majiteli zdejší tvrze byly v roce Lochnerové z Paliče, kteří toto panství drželi až do roku 1624, kdy jej prodali Kryštofu ze Štensdorfu. Již v roce 1629 jej vlastnili opět Lochnerové, kteří panství prodali Schwollům z Falkenberka. V roce 1633 byl tento majetek, který vlastnil v té době Gerhard Schwoll, jež bojoval ve Švédských službách, zkonfiskován. Následně byl statek prodán Danielu Kammererovi z Mohuče. Někdy za vlády Kammererů zanikla zdejší tvrz a z obraného valu se stala hráz rybníka, který se nachází za tímto zámkem. Samotný zámek byl postaven v barokním slohu někdy ve 2. polovině 18. století. Následně rod Kamererů rozprodal tento statek mezi statkáře spolu se zámkem. V roce 1945 byl tento zámek s přilehlým panským dvorem zkonfiskován. Díky tomu se stal majetkem státního statku a začal postupně chátrat. Někdy v průběhu 2. poloviny 20. století zanikl nádherný hrázděný holubník, který je zachycen na dobové fotografii. Zámek si pak zachoval do současnosti svůj původní barokní vzhled.

Zdroj: Hrady, zámky, a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. Miloslav Bělohlávek

Zdroj fotografií: https://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/marianske-lazne/Stranky/Popis_36.aspx

Dojmy: Krásný zámeček, který jsem bohužel nenavštívil, protože jsem o něm nevěděl.

Mapa

a

Fotografie

×