Poutnov - socha sv. Anny Samotřetí

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Tato krásná socha sv. Anny Samotřetí byla vytvořena v pozdně barokním lidovém slohu pro mě neznámým autorem na náklady zdejšího majitele panství Johanna von Ottililienfeld a jeho ženy Anny Josefy v roce 1764. Socha byla vztyčena u bývalé brány do zdejšího panského dvora se zámkem. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala být udržována a pozvolna chátrala. Nakonec však byla v roce 2017 restaurována restaurátorem Petrem Lacinou.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/socha-sv-anny-samotreti-20565334

Dojmy: Krásná barokní socha, která je poněkud ukryta.

Mapa

a

Fotografie

×