Plesná - koželužna Johann Adam Geipel

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Tato rodina Geipelů je poprvé zmiňována v Plesné v roce 1526 jako majitelé Horního Mlýny, který je datován do roku 1296. Tato rodina zastávala často funkci rychtáře, a tak v jejich mlýně probíhali soudy a byla zde také šatlava. V roce 1834 zakoupil Johann Adam Geipel Plesenský námezdní mlýn, ve kterém zřídil koželužnu. Tato koželužna se následně postupně rozšiřovala a pohlcovala okolní domy. Následně v roce 1873 byla tato firma zanesena do obchodního rejstříku. Následně byla v roce 1890 na místě bývalé papírny vystavěna nová moderní parní továrna, což je dodnes zachovaná budova. V roce 1928 byla tato budova rozšířena o výstavbu třípatrového traktu pojatého ve slohu historizující secese. Na jaře roku 1945 začala tato budova továrny sloužit jako vojenská nemocnice a následně roku 1945 byla tato továrna zkonfiskována a v roce 1947 připojena do národního podniku Kozak Klatovy. Již v září roku 1949 byla zdejší výroba zastavena a tato stavba začala sloužit jako sklad národního podniku Oděvy a následně byla budova upravena na drůbežárnu. Od této doby tuto budovu vlastní místní JZD. Dodnes tak tato stavba slouží k zemědělským účelů, ačkoliv v současnosti ji vlastní firma MAVEX Cheb.

Zdroj: http://regioskop.eu/Report.aspx?t=5002&id=254732

Dojmy: Krásná stavba, která si zachovala dodnes více méně současný vzhled.

Mapa

a

Fotografie

×