Plesná - kaple

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Tato kaplička byla vystavěna pro mě neznámým autorem na návsi bývalé vsi Šneky, kterou pohltilo město Plesná. Kaplička byla vystavěna v roce 1763 na náklady rodiny Zähovy a rodiny Rothovi. Kaplička byla vystavěna jako drobnější sakrální stavba, která má hrázděný štít a je krytá doškovou střechou. V průběhu 2. poloviny 20. století tato kaplička pravděpodobně přestala být udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení bylo buď rozbito či rozkradeno. Nakonec však byla buď v průběhu 90. let 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století tato kaplička rekonstruována do současné malebné podoby.

Zdroj: https://www.mestoplesna.cz/mesto/historie-mesta-/#pocatek

Dojmy: Bohužel jsem o této kapličce nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×