Palič - kostel sv. Anny

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: Tento kostel byl vystavěn v letech 1751 – 1756 podle plánů pro mě neznámého architekta v barokním slohu na náklady majitele zdejšího panství Chebského purkmistra Johanna Adama Josefa Kammerera. Již v roce 1756 se pak tato kaple dočkala svého vysvěcení. Již v roce 1787 byla kaple povýšena na kostel a byla zde zřízena lokálie. Prvním známým lokalistou se pak stal Emmeran Grinn. V roce 1808 byla k tomuto kostelíku přistavěna velká budova fary. Jak se postupně tato vesnice rozrůstala malý kostelík přestával svými rozměry stačit, a tak prošel kostel v letech 1839 – 1842 klasicistní přestavbou a rozšířením kostela. Do zvonové věže pak byly umístěny tři zvony od Chebského zvonaže A. di Valle, které byly ulity roku 1841. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento kostel být udržován a postupně chátral. Vnitřní zařízení bylo buď ukradeno či zničeno. I přes tento fakt získal kostel v roce 1959 novou střechu. Následně již tento kostel ale jen chátral. Díky tomu byl již na počátku 21. století v dezolátním stavu. V roce 2003 byla pak zrušena zdejší farnost a v roce 2007 získal kostel Nadační fond Light-House, který chtěl provést kompletní rekonstrukci kostela a otevřít zde muzeum železné opony. Tato myšlenka se ale neuskutečnila, a tak v roce 2014 byl kostel prodán do majetku několika fyzických osob, kteří kostel propůjčili spolu Život na Dyleň. Tento spolek pak v letech 2015 – 2016 nechal kostel pokrýt novou střechou a plánuje celkovou rekonstrukci kostela.

Zdroj: https://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/palic-kostel-sv-anny/

Dojmy: Zajímavý kostelík, který je dominantou této vsi.

Mapa

a

Fotografie

×