Plesná - dům čp. 85

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Tento velmi netypický dům byl vystavěn nejpozději v průběhu 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Tento dům byl vystavěn v typickém Chebském lidovém slohu jako přízemní pravděpodobně zděná stavba, která je krytá sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem. Pravděpodobně v roce 1928, jak dokládá letopočet na štítu domu, byl tento dům přestavěn přístavbou, nebo spíše vestavbou celého domu na původní vesnický dům. Tímto vznikl tento velmi netypický vzhled tohoto domu, který se zachoval do současnosti.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto domě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×