Ostroh - Panský mlýn

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Panský mlýn, který stál na tomto místě, byl postaven pro mě neznámo kdy. Jisté je že je poprvé zachycen v průběhu 16. století. Pravděpodobně někdy v 18. století začal na tomto mlýnu sedět mlynářský rod Hilpertů. Jisté je že zde tento rod začal sídlit nejpozději v roce 1848. Dne 18. června 1889 byl tento mlýn poškozen velkou povodní, ale následně byl opět obnoven. Rod Hilpertů v tomto mlýnu sídlil až do roku 1945, kdy byl tento rod odsunut a mlýn znárodněn. Správcem mlýna se stal Václav Šimák ze Štěpánova. Bohužel tento mlýn definitivně zanikl v 70. letech 20. století, kdy byla budova mlýna stržena. Zachovali se tak pouze hospodářské stavby tohoto mlýna.

Zdroj: Naučné tabule

Zdroj: http://vodnimlyny.cz/ru/mlyny/estates/detail/8066-pansky-mlyn-herrenmuhle-winkelmuhle

Dojmy: Dříve zde stál malebný mlýn, ze kterého se zachovalo pouze hospodářské stavení.

Mapa

a

Fotografie

×