Ovesné Kladruby - lípa v Ovesných Kladrubech

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Lípa v Ovesných Kladrubech je památný strom lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), který roste v travnaté ploše na návsi v Ovesných Kladrubech u Mariánských Lázní. Společně s přiléhající farou a kostelem svatého Vavřince tvoří dominantu obce. Původně zde rostla dvojice lip, které mezi sebou chránily pomník se sochou sedícího Krista Trpitele. Druhá lípa musela být z důvodu zdravotního a havarijního stavu v roce 2009 pokácena. Zůstal po ní pouze pařez. Dutý kmen se ve třímetrové výšce dělí do dvou kosterních větví. Obvod kmene měří 427 cm, výška stromu dosahuje 24 m (měření 2014). Strom je chráněn od roku 2012 pro svůj vzrůst a stáří.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpa_v_Ovesn%C3%BDch_Kladrubech

Dojmy: Krásný mohutný strom, který dotváří vzhled zdejší návsi.

Mapa

a

Fotografie

×