Ovesné Kladruby - fara

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Ačkoliv zdejší farnost a pravděpodobně i fara zde je od založení této vsi, tak tato budova fary spolu s hospodářským zázemím byla vystavěna v klasicistním slohu v roce 1830 stavitelem Antonem Thurnerem. Budova fary byla vystavěna jako patrová zděná stavba krytá valbovou střechou. Vedle fary pak stojí hospodářské stavení, které je postavené kolmo na budovu fary. Jako fara tato stavba sloužila někdy do průběhu 2. poloviny 20. století či do počátku 21. století, kdy začala sloužit jako budova obecního úřadu.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/fara-s-hospodarskymi-budovami-20234266

Dojmy: Krásná budova fary, která stojí v centru této návsi.

Mapa

a

Fotografie

×